Traduceri acte – obținere/redobândire cetățenie română

În vederea obținerii cetățeniei române sunt necesare o serie de acte de stare civilă de tradus în limba română, iar Biroul de traduceri Inova vă stă la dispoziție pentru traducerea și legalizarea documentelor, precum și pentru obținerea supralegalizării actelor, atunci când este cazul.

Acte necesare pentru traducere, în funcție de caz:

  • Certificat de naștere
  • Certificat de căsătorie
  • Sentință de divort
  • Pașaport
  • Certificat/extras de schimbare nume
  • Cazier judiciar din străinătate
  • Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar/misiunea diplomatică, din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi
  • Acordul părinţilor privind acordarea cetăţeniei române pentru copii
  • Consimțământul minorului care are peste 14 ani la data depunerii cererii cu privire la acordarea cetățeniei române, dat prin declarație autentificată la notar/misiunea diplomatică a României.
  • Alte documente: declarații, procuri, etc.

Toate actele enumerate mai sus, precum și altele, în funcție de caz, trebuie să fie apostilate sau supralegalizate pe original, apoi traduse în limba română și legalizate.

Biroul de traduceri Inova vă oferă sprijinul în verificarea corectitudinii întocmirii dosarului, precum și în realizarea traducerilor și legalizărilor necesare.

Atenție! Apostilele și supralegalizările trebuie obținute în țările care au emis actele, în România doar se traduc și se legalizează.

Pentru actele care trebuie traduse din limbile arabă, ebraică, rusă, ucraineană, trebuie transcrise cu grijă numele în limba română, astfel încât este necesară prezentarea pașaportului pentru ca numele din actele traduse să fie transcrise la fel ca în pașaport.

Biroul de traduceri Inova nu percepe tarife suplimentare pentru verificarea actelor necesare la dosar sau pentru orice alte informații necesare în vederea conformității actelor și nu există specule cu privire la prețurile practicate pentru traduceri și legalizări. Toate prețurile sunt corecte, fiind aplicate inclusiv reduceri dacă este vorba despre un număr mai mare de acte sau de pagini. Mai multe detalii despre reduceri puteți găsi  aici.

Clinții noștri ne-au recomandat întotdeauna, astfel încât vă invităm să luați legătura cu noi pentru a vă convinge de serviciile noastre!

Puteți trimite actele mai întâi pe e-mail pentru o cotație exactă: office@servicii-traduceri.ro sau sunați la 0734 171 237, 021 21 00 391

Share This:

Be the first to comment on "Traduceri acte – obținere/redobândire cetățenie română"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*