Traducător – interpret – limba engleză

Cele mai multe solicitări de interpretariat vizează realizarea de acte notariale: declaraţii, procuri, contracte de vânzare-cumpărare, etc, ale cetăţenilor străini, necunoscători de limba română.

Traducătorul (interpretul) însoţeşte astfel cetăţeanul străin la notar şi îi traduce ce îi spune şi explică notarul, îi citeşte actul şi semnează actul alături de client. Astfel, rolul său este important, are o răspundere mare cu privire la înţelegerea de către client a conţinutului actului, precum şi la exprimarea consimţământului de către acesta.

O altă solicitare des întâlnită este participarea interpretului la oficiul stării civile cu ocazia oficierii căsătoriei dintre un cetăţean român şi un cetăţean străin. Cu această ocazie, interpretul va traduce ce spune ofiţerul de stare civilă şi va semna că a adus la cunoştinţa cetăţenanului străin informaţia transmisă de funcţionarul public şi că cetăţeanul străin şi-a exprimat acordul cu privire la căsătorie.

De fapt, prezentarea cetăţenilor străini necunoscători de limba română în faţa instituţiilor româneşti trebuie să se facă alături de un traducător-interpret care să intermedieze discuţia şi să semneze că a făcut acest lucru. Astfel, cetăţeanul străin nu poate afirma ulterior că a intervenit o eroare în vreo declaraţie, afirmaţie, consimţământ, etc.

Alte situaţii în care este necesară prezenţa traducătorului – interpret sunt: la Tribunal, în cazul unui proces, când este una dintre părţi este cetăţean străin sau când i se ia declaraţie unui martor străin, la Oficiul pentru Imigrări, la Poliţie, când un cetăţean străin trebuie să dea o declaraţie, la ANAF, când de asemenea un cetăţean străin trebuie să dea o declaraţie.

În toate situaţiile descrise mai sus este necesară prezenţa traducătorilor – interpreţi autorizaţi de Ministerul Justiţiei, adică a celor care deţin autorizaţie de traducător, fiind necesară ştampila şi semnătura traducătorilor autorizaţi pe toate declaraţiile date de cetăţenii străini.

O altă situaţie total diferită în care este necesară prezenţa interpreţilor este desfăşurarea de conferinţe, unde este necesară prezenţa interpreţilor pentru invitaţii străini. În acest caz este nevoie de interpreţi foarte experimentaţi în interpretarea la cască, de multe ori specializaţi pe anumite domenii, care pot lucra intens, utilizând simultan limba nativă şi limba străină.

Share This:

Be the first to comment on "Traducător – interpret – limba engleză"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*