Înscrierea la studii în străinătate: acte necesare

Learning languages online. Audiobooks concept. Books and headphones on the map world. 3d

Cea mai bună experiență pentru un tânăr este să plece la studii în străinătate, măcar pentru un semestru. Se găsesc diferite tipuri de burse, așa că partea materială ar putea fi acoperită, măcar parțial.

Cei mai norocoși sunt cei care pot fi susținuți financiar de către părinți pe întreaga perioadă a studiilor universitare.

Cei care aplică cu burse la diferite universități au de cele mai multe ori parte de o procedură simplificată de depunere a actelor, ca urmare a acordurilor sau parteneriatelor dintre universități sau facultăți. Astfel, traduceri legalizate pentru diploma de bacalaureat, foaia matricolă de liceu, foaia matricolă pentru semestrele universitare încheiate și eventual certificatul de naștere și cardul național de asigurări de sănătate ar trebui să fie suficiente.

Cei care vor să se înscrie la studii în străinătate pentru întreg ciclul universitar, trebuie de regulă să pregătească un dosar complet de acte care să conțină apostilă, traducere, legalizare, apostilă pe traducere. Desigur, fiecare universitate/facultate are cerințele ei, trebuie solicitată lista cu actele necesare pentru înscriere, fiecărei facultăți în parte.

Dacă ți se solicită și apostilarea documentelor, trebuie să ai în vedere că pentru apostilarea diplomei de bacalaureat și a foii matricole în original, ai nevoie în prealabil de vizarea actelor la Inspectoratul Școlar al județului în care s-au emis actele.

Pașii necesari apostilării diplomei de bacalaureat și foii matricole de liceu sunt:

  • solicită de la secretariatul liceului o ADEVERINȚĂ DE AUTENTICITATE pentru ambele acte
  • vizează actele la Inspectoratul Școlar; să ai la tine actele în original care trebuie vizate, precum și o copie xerox după ele.
  • mergi la Prefectura din județul în care s-au emis actele, pentru obținerea apostilei.
  • tradu și legalizează pe traducere actele.
  • pune apostilă pe traducerea legalizată la Camera Notarilor Publici din județul în care ai legalizat traducerile.

Majoritatea facultăților străine solicită și diplome de competențe lingvistice, de cel puțin nivel B2, poate chiar C1, pentru a putea demonstra că viitorul student se va descurca la cursuri și seminarii. Diploma de competență lingvistică se depune în copie legalizată.

Cei care aplică pentru studii universitare de masterat, pe lângă diploma de bacalaureat, trebuie să pregătească și diploma de licență, însoțită de suplimentul la diplomă.

Pașii necesari apostilării diplomei de licență și suplimentului la diplomă sunt:

  • solicită de la secretariatul facultății o ADEVERINȚĂ DE AUTENTICITATE pentru ambele acte
  • vizează actele la Ministerul Educației, respectiv la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor; să ai la tine actele în original care trebuie vizate, precum și o copie xerox după ele.
  • mergi la Prefectura din județul în care s-au emis actele, pentru obținerea apostilei.
  • tradu și legalizează pe traducere actele.
  • pune apostilă pe traducerea legalizată la Camera Notarilor Publici din județul în care ai legalizat traducerile.

Am admirat mereu tinerii curajoși care au încercat să studieze în străinătate, ciclu întreg sau doar pentru un semestru. Este o experiență extraordinar de bogată din mai multe puncte de vedere: educațional și profesional, cultural, social.

Succes!

Cristina Ciocoiu

Share This:

Be the first to comment on "Înscrierea la studii în străinătate: acte necesare"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*